Ziek en mondig

Ziek en Mondig biedt praktische hulp aan de werknemer. Bij verzuim en terugkeer naar werk.
Tips hoe gesprekken te voeren. Hoe u voor te bereiden op een gesprek. Steuntjes in de rug.

 

Re-integratie

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Bijvoorbeeld na een langdurige ziekte.
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk.
De overheid helpt hen daarbij.