Sites - instellingen- voorlichting enz.

 

Home Downloads Brughoektumor Behandeling Onderzoek Sites Verhalen  


  • Instellingen
  • Universitaire ziekenhuizen
  • Centra voor stereotactische bestraling
  • Voorlichting Gamma knife
  • Voorlichting, Re-integratie, enz.

Instellingen met informatie over de Brughoektumor en meer ..

De Neurofibromatose Vereniging Nederland
Deze vereniging stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met neurofibromatose te maken hebben met elkaar in contact te brengen en wegen te zoeken om hun belangen optimaal te behartigen.
Zie hun website ........

De Hersenstichting Nederland
Deze site biedt u alle mogelijke informatie van de Hersenstichting Nederland. Zie hun website.......

Cerebraal
De vereniging Cerebraal is een vereniging voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel en direct betrokkenen. Voor hoofd- en bijzaken.
Zie hun website .......

NVVS
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden.
Zie hun website...........

Stichting Eigen Gezicht
De stichting gaat zich richten op het bieden van psychosociale ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een gelaatsafwijking.
Zie hun website ..........

 

 

 

 

Overzicht Universitaire Centra in Nederland
 
Groningen Amsterdam VU Amsterdam AMC Leiden LUMC Utrecht UMC Rotterdam EMC Nijmegen Maastricht

Stereotactische bestraling

 

Wat is stereotactische bestraling

Bij stereotactische bestralingen wordt er, net als bij andere vormen van radiotherapie, naar gestreefd om een bepaald doelvolume op een nauwkeurige wijze te bestralen.

Indicaties:
De belangrijkste indicaties voor intracraniële stereotactische bestraling,
soms ook wel radiochirurgie genoemd, zijn bepaalde vaatafwijkingen in de hersenen, de arterioveneuze malformaties, tumoren van de gehoorszenuw en hersenmetastasen.

 

Centra voor stereotactische bestraling:

- Amsterdam: VU ziekenhuis

- Rotterdam: Erasmus MC ( + Cyberknife)

- Tilburg: St. Elisabeth ziekenhuis

scan

 

Voorlichting over Gamma Knife

Behandeling met Gamma Knife: high dose, high precision

Gamma Knife is een radiochirurgisch toestel waarmee bestralingsdoses met hoge precisie in een heel klein gebied kunnen worden toegediend. Het enige Gamma Knife in Nederland werd op 10 juni 2002 in gebruik genomen in het nieuwe Gamma Knife Centrum Tilburg, naast de afdeling radiologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De behandeling met Gamma Knife is de oudste techniek voor radiochirurgie en in de neurochirurgie wereldwijd bekend. De patiënt krijgt een lichtgewicht stereotactisch frame op het hoofd. Na plaatsing van dit frame wordt een MRI-scan en eventueel een angiogram gemaakt. Aan de hand van de gegevens op het frame, de MRI-scan en het angiogram wordt een bestralingsplan opgesteld. Daarna kan de behandeling beginnen. Op de site van het Gamma Knife Centrum Tilburg leest u meer....

 Patiëntenfolder

Gamma Knife...

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde
en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
Zie de website
voor meer informatie.

 

De Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen.
Zie de Website
voor meer informatie.

Werkpad:
Werkpad ondersteunt mensen die niet goed kunnen horen,
zien of communiceren: Zie de website

 

Re-integratie:
Re-integratie is terugkeren in werk. Zie de website
Met Arbo-wet en regelgeving.

Acoustic Neuroma Association
ANA is a patient member organization, providing information and support to persons diagnosed with or treated for acoustic neuroma and other benign tumors of the cranial nerves.
Zie de website van deze Patientenorganisatie.

 

Blik op het werk:
U bent uit het arbeidsproces, omdat u ziek bent. U heeft wellicht te maken met uw werkgever, arboarts en misschien ook UWV. Misschien bent u aan het re-integreren? Heeft u veel vragen over wat u kan en wil en waar u terecht kan met uw vragen? De informatie op deze site helpt u verder.

De Commissie Brughoektumor van de NVVS. Zie Website

 

BHTinformatie
Website van Danny Dollé, over de Brughoektumor met veel informatie.