Onderzoeken - ontwikkelingen

 

Home Downloads Brughoektumor Behandeling Onderzoek Sites Verhalen  

  • De beste interventie bij ..
  • Onderzoek: De invloed van een aangezichtsverlamming
  • Journal of Neurosurgery

"De beste interventie bij vestibulair schwannoom"

 


Literatuur onderzoek door:
John G. Wolbers, neurosurgeon, M.D., Ph.D.

Deze 2 artikelen zijn gepubliceerd in de nederlandse taal in het KNO-tijdschrift en het tijdschrift Geneeskunde.
Het artikel in het KNO-tijdschrift is wat uitgebreider en geeft meer informatie over de chirurgische resultaten.

Als pdf bestand treft u 2 artikelen aan deze kunt u downloaden.

Bron:

- NED. TIJDSCHRIFT GENEESKUNDE
- Nederlands Tijdschrift voor Keel-Neus-Oorheelkunde

 

 

Downloads:

- artikel 1


- artikel 2

 

Onderzoek: De invloed van een aangezichtsverlamming op het dagelijks sociaal en emotioneel leven

 

Wetenschappelijke aandacht voor de belangrijke rol die het lichaam speelt in menselijk mentaal functioneren neemt toe.
Ons onderzoek richt zich specifiek op de rol van aangezichtsspieren in het dagelijks (sociaal en emotioneel) functioneren. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in het proces wat optreedt bij mensen die beperkt zijn in hun aangezichtsmusculatuur. Onze gedachte is dat de impact van een aangezichtsverlamming onderschat wordt in de medische wereld. De functie van motorische processen in de gezichtsuitdrukking en het verwerken van emotie zullen met dit onderzoeksprogramma worden onderzocht.

Deelnemers:
Wij zijn op zoek naar mensen met een eenzijdige aangezichtsverlamming in combinatie met een brughoektumor. Deelnemers moeten in ieder geval normaal of gecorrigeerd tot normaal (bril of lenzen) zicht hebben om deel te kunnen nemen aan de onderzoeken.

Onderdelen van het onderzoek:
1: vragenlijst. Geïnteresseerden zullen gevraagd worden om in eerste instantie (thuis) een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over kwaliteit van leven, sociaal functioneren en de invloed van een aangezichtsverlamming op het dagelijks (sociaal en emotioneel) leven. Het invullen van deze vragenlijst duurt een half uur tot een uur. (deze vragenlijst is al bij een klein aantal patiënten afgenomen in het LUMC, mocht u deze dus al hebben ingevuld, dan hoeft u dat natuurlijk niet nogmaals te doen, u kunt dan wel deelnemen aan de verdere onderdelen van het onderzoek)

2: onderzoeken op computer. Deelnemers zullen gevraagd worden om in ieder geval twee maal naar Utrecht te komen verspreid over de komende 2 jaar, om deel te nemen aan een aantal onderzoeken. Dit zal per keer ongeveer 2 uur duren. Uiteraard zullen deelnemers een vergoeding ontvangen, en worden de vervoerskosten gecompenseerd. Tijdens de onderzoeken willen we het reactievermogen meten tijdens het waarnemen van verschillende beelden. Dit zijn bijvoorbeeld foto’s van mensen die verschillende emoties tonen. Met dit soort onderzoeken meten we in hoeverre een aangezichtsverlamming het verwerken van emotionele informatie beïnvloedt. Tijdens sommige van deze onderzoeken zullen we met behulp van plakkers op het gezicht de activiteit van de aangezichtsspieren meten. Dit is een niet-invasieve meting, waar de deelnemer niets van zal voelen. Het eerste onderzoek zal waarschijnlijk plaatsvinden eind april/begin mei 2012.

Onderzoekers:
Prof. Dr. G.R. Semin, Sociale Psychologie, Universiteit Utrecht (supervisor)
Dr. C.C. Wever, Leids Universitair Medisch Centrum (meewerkend arts)

Het onderzoek heeft ethische goedkeuring van de WMO (Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen) - adviescommissie van Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, en wordt gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Heeft u interesse in deelname of heeft u nog vragen?

 

 

Onderzoek rondom brughoektumor bij 2 leeftijdsgroepen

 

Brughoektumor komt na operatie vaker terug bij oudere dan jongere patiënten

Wanneer bij patiënten een brughoektumor operatief wordt verwijderd, hebben oudere patiënten meer kans dat de tumor na de operatie terugkomt dan jongere patiënten.
Dat blijkt uit onderzoek dat te lezen is in het Journal of Neurosurgery.

Er werd onderzoek gedaan rondom brughoektumor bij mensen in twee verschillende leeftijdsgroepen. Het betreft een onderzoek naar de chirurgische behandeling van brughoektumor met de vraag of de resultaten daarvan bij ouderen boven de zeventig even goed zijn als bij jongere patiënten en of de stelling juist is dat deze tumoren bij ouderen agressiever zijn dan bij jongeren.

Onderzoek
Er werden twintig patiënten met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar onderzocht en vergeleken met een jongere groep van gemiddeld 56 jaar. De tumoren waren in beide groepen ongeveer 3 centimeter en werden op dezelfde wijze (microchirurgie) geopereerd. De oudere patiënten waren voor de operatie in een iets slechtere conditie en hadden gemiddeld meer evenwichtsklachten dan de jongere groep.

Resultaten
Er werden geen verschillen tussen de groepen gezien in het aantal complicaties tijdens of na de operatie en in de uitval van de aangezichtszenuw. De oudere patiënten hadden wel veel vaker evenwichtsklachten en moesten daarvoor langer revalideren. In totaal kwam bij negen patiënten de tumor weer terug, waarvan zes bij de oudere. Deze patiënten moesten vervolgens bestraald of opnieuw geopereerd worden, waarna zij vrij van tumor bleven tot de laatste nacontrole. Opvallend was dat als de tumor terugkwam na de operatie deze bij de oudere patiënten twee keer zo snel groeide als bij de jongere.

Goede behandeling
De auteurs concluderen dat op grond van deze studie operatieve behandeling ook voor oudere patiënten een goede behandeling blijft, maar dat rekening moet worden gehouden met een langer herstel en meer nazorg. Ook hebben zij door hun leeftijd en slechtere algemene conditie vaker complicaties dan jongere patiënten. Voorts lopen zij meer kans dat de tumor terugkomt en moeten daarom na de operatie vaker gecontroleerd en eventueel bestraald of opnieuw geopereerd worden.

Bron: NVVS | Datum:03-09-2013

Brughoektumor komt na operatie vaker terug bij oudere dan jongere patiënten
   ©wedel